De edele kunsten der metalen

Edele kunsten der metalen is geen omschrijving. Het is de definitie van broederschap, kracht en hoop.

Nogsteedsnietrijk

Lang, heel lang geleden, was er de mens. De mens bracht vuur, vernieuwing, het lopen op twee benen, en een ontwikkeld brein, waarmee hij later ook het werken en leven met metaal uitvond. In het begin was men er niet zeker van wat het échte doel van deze substantie was. Dit was uiteraard in het begin en men was in die tijd niet zeker wat de reden was dat ze leefden en wat ze moesten doen op deze aardkloot, naast neuken en moorden natuurlijk.

Pas enkele decennia terug heeft de piek van de evolutie plaatsgevonden. Het daadwerkelijke doel van metaal werd ontdekt. Het werd niet uitgevonden, het wilde uitgevonden worden. De Edele Kunsten der Metalen werden geboren. Het unieke en robuuste samenhangsel van verschillende objecten die zijn opgebouwd uit verschillende soorten metalen, die samen ruwe klanken voortbrachten. De zoekenden die deze klanken vonden wisten meteen wat ze hoorden. Hun doel was bereikt en hun ziel werd gevuld met kracht, hoop en broederschap. Hen werd de taak voorgelegd om als profeten de wereld over te reizen, om aan gedachteloze schapen liederen voor te schotelen die hun hart op de goede plek zou zetten en hun ziel en lichaam zou vervullen met ruwe klanken.

Het begin was klein, maar het kleine publiek dat het een kans wilde geven wist het zeker: dit is muziek. De teksten bevatten waarheden die de gemiddelde mens niet kon of wilde bevatten, gebracht op een manier die niets anders dan juist was. Krachtige, teweegbrengende klanken die in elk mens onbewust en spiritueel iets verschoof.

De Edele Kunsten der Metalen verbinden en doen niet aan oordelen. Er zijn profeten die het woord van de edele kunsten der metalen voortbrengen, verspreidend via klederdracht, evenementen, en kroegen. Er zijn profeten die zich diep verbuigen over het hart van de edele kunsten der metalen. De middelen die de klanken en liederen van de Goden der Metalen oproepen en tastbaar worden gemaakt voor miezerige stervelingen.

Waar er voorstanders zijn, zijn er ook tegenstanders. Zij die de Edele Kunsten der Metalen verloochenen of ontkennen, met argumenten als “dat is toch geen muziek” of “de zanger klinkt alsof hij een hert uit moet poepen”. Deze mensen zijn nooit op een juiste manier aangeraakt door de Goden en sluiten zich compleet af voor datgene wat hen juist zou verlichten. De meningen van deze mensen worden echter geaccepteerd en getolereerd; onder de broederschap is geen ruimte voor haat en onwetende uitspraken. Deze mensen bewandelen een pad die voor de meesten is weggelegd.

Naast de tegenstanders zijn er ook individuelen die zichzelf beschouwen als profeet of volger van het juiste pad van de Edele Kunsten der Metalen ((Ik wil geen namen noemen, maar A Day To Remember verdient echt een dikke grote middelvinger)) ((En Of Mice and Men)) ((OH EN BRING ME THE HORIZON)) ((Wat dacht je van Suicide Silence)), maar verkondigen teksten en klanken die niet gerelateerd zijn aan de Edele Kunsten der Metalen. Ze kleden zich op manieren die eigenlijk niet kunnen. De instrumenten die worden bespeeld door deze valse profeten geloven dat zij een connectie hebben met de Goden der Metalen, maar worden in werkelijkheid door hen genegeerd en verafschuwd. Zij leven in een waan, een waan waarin zij geloven dat zij het juiste pad bewandelen, terwijl zij in werkelijkheid zijn verdwaald als schapen zonder herder. De volgelingen van deze valse profeten realiseren zich al snel dat zij het verkeerde pad bewandelen en zullen het licht opzoeken. Zo niet, dan zijn zij gedoemd in de duisternis te blijven.

Zij die het juiste pad bewandelen zijn in Edele Metalen verbonden; onderling en met de Goden der Metalen. Zij zijn gevuld met kracht, macht en verlichting. Zij zijn de personen die na jaren, door dag en dauw realiseren dat een non-conformistisch bestaan een bestaan is van de wolf en niet van het schaap. Dit zijn de mensen die zich er maar bij neerleggen dat mensen altijd van elkaar verschillen en dat je die verschillen van elkaar kunt accepteren en elkaar kunt omarmen. We zijn allemaal aan elkaar gelijk. Rijk of arm, überpretty of überlelijk, blank of zwart, we zijn allemaal onderling verbonden in Edele Metalen.

Meer lezen?

Blue Monday Blues play_arrow

Lees het artikel

De Westerse multi-purpose handgebaar play_arrow

Lees het artikel

Over de revamp en waarom het de shit is play_arrow

Lees het artikel